Transportbedrijf
J. Nicola & Zn. bv

Transportbedrijf J. Nicola & Zn. bv is een klein maar professioneel transportbedrijf met 7 vrachtwagencombinaties. Ons bedrijf is gespecialiseerd in het vervoer van bloembollen, bloemen en planten. Plaatselijke verhuizingen en keukentransport. Tevens rijden we veel in opdracht voor collega's vervoerders.

People, Planet, Profit

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn de samenhangende bedrijfsactiviteiten die wezenlijk bijdragen aan veiligheid, duurzaamheid, goed ondernemerschap en tevens de doelstellingen op het gebied van winst en/of continuïteit van de onderneming ondersteunen.

U ziet het. Vernieuwend ondernemen draait zowel om milieu en veiligheid als om ondernemerschap. Het is een andere manier van denken. Een andere manier van werken. En dat levert niet alleen een beter milieu, maar ook een beter bedrijfsresultaat op. Om dit te verwezenlijken doet Nicola mee aan de QuickScan van het keurmerk Transport & Logistiek.

Keurmerken

De mogelijkheden die bedrijven hebben om zich te onderscheiden tegenover bestaande en potentiële opdrachtgevers zijn gering. Prijsonderscheid is immers nauwelijks nog mogelijk, gezien de kleine marges. De firma Nicola wil zich onderscheiden door het leveren van kwaliteit. Een kwaliteitscertificaat kan naar buiten zichtbaar maken dat een onderneming beschikt over goed opgeleid, vakbekwaam personeel: goede garantie regelingen; betrouwbare offertes; goede planning van de werkzaamheden; goede klachten afhandeling en zorgvuldige materiaal-keuze.

Om dit te bereiken en te waarborgen heeft de firma Nicola drie kwaliteitscertificaten behaald.

Keurmerk Transport en Logistiek

TLN keurmerk

Het keurmerk voor een duurzame en rendabele toekomst

Om hoogstaande kwaliteit bij de keurmerkhouders te waarborgen, is het Keurmerk Transport & Logistiek gebaseerd op het bekende managementmodel van het INK. Dit model kent tien essentiële managementaandachtsgebieden waaraan transportondernemingen worden getoetst.

Het verkrijgen van het Keurmerk gaat niet over één nacht ijs. De certificering vereist een solide voorbereiding, de nodige aandacht en voortdurende bijsturing. Is het Keurmerk eenmaal behaald, dan volgt elke drie jaar een audit. Zo worden de naam en de waarde van het Keurmerk hoog gehouden.

Cellectief Sierteelt Vervoerder

Erkend Sierteeltvervoerders certificaat

Voor het bloembollen, bloemen en planten transport is het erkend Sierteeltvervoerders certificaat gehaald. Om dit certificaat te behalen en te behouden moet het personeel vakbekwaam zijn door middel van een diploma geconditioneerd sierteelttransport. En worden er strenge eisen gesteld aan het wagenpark en de verwarming en koelmotoren. Tevens moet een hoge graad van automatisering zijn betreffende het registreren en factureren van stapelwagens en Deense containers en fust. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd door het certificeringinstituut NORM.

MPS-ECAS Certification

Iso 9001-2015

Voor het leveren van kwaliteit heeft de Nen een aantal normen vastgelegd, de iso 9001 normen. De ISO 9001:2015 norm is een van de eerste normen waarin de High Level Structure (HLS) in is verwerkt. Deze HLS biedt u de mogelijkheid om naast de 9001 norm ook andere managementnormen te integreren in het managementsysteem. Dit levert aanzienlijk tijdwinst op omdat onze organisatie meerdere kwaliteitsmanagementsystemen heeft geïmplementeerd welke zijn gebaseerd op de HLS structuur. De geleverde kwaliteit en borging hiervan wordt jaarlijks gecontroleerd door MPS-ECAS, een certificerings instituut.

Het keurmerk voor een duurzame en rendabele toekomst

Om hoogstaande kwaliteit bij de keurmerkhouders te waarborgen, is het Keurmerk Transport & Logistiek gebaseerd op het bekende managementmodel van het INK.       Dit model kent tien essentiële managementaandachtsgebieden waaraan transportondernemingen worden getoetst waarin ook veel aandacht is voor duurzaamheid.

 

 

Personeel

Piet Nicola

Algemeen directeur
info@nicola.nl

Dave Boot

Planning
info@nicola.nl

Ron Blom

Chauffeur
info@nicola.nl

Rosalie Nicola

Administratie
info@nicola.nl

Pieter Heemskerk

Chauffeur
info@nicola.nl

Ferry Beelen

Chauffeur
info@nicola.nl

Alex van der Wiel

Chauffeur
info@nicola.nl

Mensenwerk

Als transportbedrijf kun je nog zulke mooie auto's en kwaliteits keurmerken hebben, maar de jongens achter het stuur zullen het wel moeten waarmaken en uit willen stralen. We zijn dan ook trots dat we een vaste groep medewerkers hebben die dit waarmaken, want we zijn ons terdege bewust dat het toch mensenwerk blijft.

Vacatures

Op dit moment is er geen vacature voor een chauffeur. U kunt vrijblijvend een CV insturen. Minimale vereiste CE met code 95 en beheersing van de Nederlandse taal.

 Voor een solicitatie of inlichtingen kunt u een email toesturen naar info@nicola.nl of bellen naar 0252-211138 vragen naar Rosalie NicolaGeschiedenis

In 1894 vestigde Jan Johannes Nicola zich als zelfstandige in Sassenheim, petroleumventer; zo vermeld de burgelijke stand van Sassenheim. Met de hondekar ging hij langs de deuren, later kwamen de paardentracties en werden er bloembollen mee vervoerd van kwekerijen en exportbedrijven naar de bloembollenveilingen.

Mijn overgrootvader Jan was in 1894 oprichter van het bedrijf. Jan Nicola was afkomstig uit Steenwijkerwold in Overijssel. Hij moest aan het eind van de tachtiger jaren (1889) in militaire dienst in Leiden. Daar leerde hij mijn overgrootmoeder Elisabeth Kromhout kennen en zij vestigden zich daarna in Sassenheim.

— Dhr. Piet Nicola

Bollenvervoer

Het echtpaar ging in een van de huisjes aan de Hortuslaan wonen met mijn grootvader Piet, geboren in 1892. Jan zette een bedrijfje op als petroleumventer. Dit spul werd destijds nog uitgevent met de hondenkar. In die jaren kwam de handel in bloembollen in deze streek juist van de grond en al gauw schafte overgrootvader een paard en wagen aan om deze bloembollen te transporteren.

Ontstaan transportbedrijf

In de jaren 20 kwamen de eerste T Fords en in de jaren dertig kwamen er nog Chevrolets bij. In 1937 werd het Transportbedrijf J.J.Nicola officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, met 4 vrachtwagens en 3 paardentracties. Na de magere en natuurlijk vervelende oorlogsjaren krabbelden Piet en zijn zoons Jan en Fokke uit het dal en in november 1945 werd de eerste leger-Bedfort en Chevrolet aangeschaft.

Tijdelijke verhuizing

In 1972 stapte ome Jan uit het Transportbedrijf. Een paar jaar heeft Fokke toen alleen met zijn echtgenote de zaak gerund. Zoon Piet, geboren in 1959, voelde er wel voor om aan het eind van de zeventiger jaren bij zijn vader in de zaak te stappen. In 1980 verlaten zij het pand midden in het dorp aan de Hortuslaan. En het bedrijf wordt tijdelijk ondergebracht in een oude bollenschuur aan de Teylingerlaan. Vier jaar later verhuisde Nicola naar het industrieterrein Jagtlust te Sassenheim en deze locatie bevalt nog prima.

Bloemen en Planten

Piet Nicola zag in het verleden de bui al hangen dat diverse bloembollenbedrijven zouden verdwijnen en fuseren door schaalvergroting. Piet zocht naar nieuwe markten en vond die in het transporteren van bloemen en planten. Zo werd er jaren voor 's lands grootste kruidenier wekelijks ongeveer 150 filialen met bloemen en planten bevoorraad. Tevens zijn we in de jaren 80 collectief vervoerder geworden van de bloemenveilingen: Ook in de jaren van grote groei en overnames, zijn we altijd een klein zelfstandig maar profesioneel transportbedrijf gebleven. Waardoor we in staat zijn de aandacht te geven aan onze klanten, maar ook aan ons personeel. Zodat we een gering verloop van personeel hebben en tevens een zeer laag ziekteverzuim. (0% in 2014, 2015, 2016 en 2017)